Föreningen

 

 

 

 

 

Vi är en förening som består av familjer spridda över hela Sverige.

Cri du chat är ett syndrom som orsakar utvecklingsstörning i varierande grad och en del andra följdsjukdomar.

Föreningens viktigaste uppgift är att anordna en stor familjeträff en gång per år där vi kan utbyta erfarenheter och umgås med varann. Vid träffarna bjuder vi in föreläsare och ordnar utflykter som passar barnen. Många familjer har också kontakt med varann på annat sätt, via telefon, mejl eller att vi besöker varann.

Även Ågrenska arrangerar ibland konferenser för familjer, den senaste hölls i januari 2011.

Ta gärna kontakt med oss!

Nu finns vi även på Facebook, där vi är en sluten grupp bara för oss föräldrar. Sök efter ”Svenska Cri du Chat – Sällskapet”

Lite historia om oss

Efter den första CDC-träffen någonsin i Sverige på Ågrenska i februari 1995 bildades ett informellt nätverk med de deltagande familjerna. Föreningen bildades 1998 och vi är nu drygt 40 familjer
boendes över hela landet. Vi har arrangerat egna familjeträffar varje år sedan 1996 i början av augusti.

Vill du stödja oss ekonomiskt? Sätt gärna in en slant till oss, Svenska Cri du Chat sällskapet, postgiro 4206131-7.

Föreningsinformation

Ytterligare information om föreningen såsom stadgar, mötesprotokoll, etc finns i föreningens Arkiv. Detta är tillgängligt endast för medlemmar, kontakta oss gärna för att bli medlem och för att få tillgång till detta.