Länkar

Information om Cri du Chat syndromet

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Senaste nyhetsbrevet om Cri Du Chat kan läsas här

Akademiska sjukhuset / Centrum för sällsynta diagnoser (Uppsala). Svenskt centrum för barn och ungdomar med missbildningar och syndrom, vars verksamhet är unik för Norden.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser innehåller information om sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. Tillhandahåller även en folder som sammanfattar Cri du Chat som kan delas ut till exempelvis förskolepersonal, assistenter.

Informationscentrum vid Göteborgs Universitet för ovanliga diagnoser (tidigare SmågruppsCentrum) arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen om ovanliga sjukdomar och syndrom

Socialstyrelesen i Danmarks kunskapsdatabas om sällsynta diagnoser

Frambu Center för sällsynta funktionshinder i Norge

National Library of Medicin i USA producerar PUB Med som är en
databas med medicinska artiklar från vetenskapliga tidskrifter

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för ovanliga diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel

Engelsk CDC-broschyr Heltäckande info om CDC och flera barns utveckling. Reviderad 2004. Drygt 30 sidor i en pdf-fil. Mycket informativ!

Andra nyttiga länkar

Karlstadmodellen är namnet på en modell till språkträning som varit i ständig utveckling sedan slutet av 1970-talet under ledning av professor Iréne Johansson. Modellen har utvecklats i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med AKK – alternativ och kompletterande kommunikation – och datorstöd för alla åldrar.

Hattenförlag ger ut böcker, spel och material på temat tecken- och språkträning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv

Konsument.se har en guide med olika resurser för personer med funktionsnedsättningar.

CDC-föreningar i andra länder