Introduktion

Vi är en förening som består av familjer spridda över hela Sverige.
Cri du chat är ett syndrom som orsakar utvecklingsstörning i varierande grad och en del andra följdsjukdomar. Föreningens viktigaste uppgift är att anordna en stor familjeträff en gång per år där vi kan utbyta erfarenheter och umgås med varann. Vid träffarna bjuder vi in föreläsare och ordnar utflykter som passar barnen. Många familjer har också kontakt med varann på annat sätt, via telefon, mejl eller att vi besöker varann. Ta gärna kontakt med oss!
På denna hemsida finns rapporter från våra familjeträffar, föreningsformalia, länkar mm.
Nu finns vi även på Facebook, där vi är en sluten grupp bara för oss föräldrar. Sök efter ”Svenska Cri du Chat – Sällskapet”